उद्योग समाचार

  • A group photo of some of the staff

    केही कर्मचारीहरूको समूह फोटो

    महाप्रबन्धक वु यून्फुले सम्मेलनमा स्वागत भाषण गरे। उनले सबै पाहुनाहरुलाई हार्दिक स्वागत गरे र लुजुरीको विकासका लागि उनीहरूको दीर्घकालीन सहयोगका लागि धन्यवाद दिए, र वर्तमान विकास स्थिति र लुजुरीको भविष्य योजनालाई एउटा कम्युटमा प्रस्तुत गरे ...
    थप पढ्नुहोस्